DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om Slekt og Data Nord-Trøndelag


 

 

Vi er et distriktslag av Slekt og Data (tidl. DIS-Norge), og ble startet 31.august 1996.

Slekt og Data er en forening for slektsgranskere med interesse for bruk av databehandling i slektsforskning.

På landsbasis er det over 10.000 medlemmer, hvorav rundt 300 hører hjemme i Nord-Trøndelag,

fordelt på lokallagene i Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos.

Slekt og Data N-T's lokale grupper har medlemsmøter en gang i måneden.

På medlemsmøtene tas det opp forskjellige temaer relatert til slektsforskning,

og det diskuteres/demonstreres bruk av forskjellige datahjelpemidler.

Vi hjelper selvsagt også våre medlemmer med å komme i gang

med bruk av data og internett innen slektsforskning.