DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte DIS Nord-Trøndelag

  Hei, alle medlemmer i DIS-NT! 

Årsmøtet vil i år bli avholdt i uke 10 på Steinkjer. Her er formell innkalling:

Innkalling til Årsmøtet i DIS-Nord-Trøndelag som holdes onsdag 7.mars 2012, kl.18:30-20:30 i lokalhistorierommet ved Steinkjer Bibliotek, Dampsaga. 

SAKSLISTE :

1.      Åpning.
2.      Godkjenning av innkalling og saksliste.
3.      Konstitusjon. Valg av møteleder og referent.
4.      Styrets beretning.
5.      Regnskap.
6.      Budsjett.
7.      Innkomne forslag. *)
8.      Valg i lokallaget.
9.      Valg av utsending(er) til landsmøte i DIS-Norge.
10.     Avslutning m/kaffe.
*) Frist for innlevering av forslag er satt til 26.2.

Årsmeldingen kan lastes ned her.
Oppdatering: Årsmøtereferat er publisert og kan finnes her.

 

Invitasjon til Arkivsenteret på Dora i Trondheim

Hei!
og Godt Nyttår til alle sammen!

Her er et januartilbud til interesserte DIS-NT-medlemmer:
I samarbeid med DIS-ST er det lagt opp til orientering og omvisning på Arkivsenteret på Dora i Trondheim lørdag den 21. januar kl.10.00-16.00.

Nærmere info og e-postadresse for påmelding finnes i  vedlagte invitasjon. Påmelding (innen 18/1) ønskes for å ha oversikt over hvor mange som kommer. Hvis noen ønsker å lete i egne kilder, må dette meldes inn på forhånd (se invitasjonsarket). Hver enkelt må samordne skyss til og fra, ingen kostnad til inngang ved Arkivsenteret. Det er mulig å reise med toget til Lademoen stasjon og gå derfra. Alle Vel Møtt.

Hilsen fra
Per Herstad
Leder DIS-NT

 

Stenging av Digitalarkivets gamle sider

 Godt Nytt År!

Stengingen av Digitalarkivets gamle sider er utsatt! Sidene skulle egentlig stenges ved nyttår, men dette er utsatt til 1. april. Les mer her.

- webmaster -

 

God Jul

 

DIS-NT ønsker alle sine medlemmer en God Jul!

 

- webmaster -

 

Eidsvollsmennenes etterslekt.

 DIS-Norge har satt i gang et nytt prosjekt i samarbeid med Riksarkivet. Les info på vedlagte plakat. Info finnes også på egne nettsider: www.eidsvollsmenn.no


I DIS-Nord-Trøndelag vil vi gjerne ha inn informasjon om Eidsvollsmenn som kom fra denne delen av landet. Hvis noen har info eller vil melde seg som fadder til noen av eidsvollsmennene, så send melding til: leder@nt.disnorge.no.

I Levanger har levangergruppa adoptert Hans Christian Ulrich Midelfart som var prost fra Nordre Trondhiems Amt. Hvis noen har opplysninger om hans etterkommere kan dette sendes til: leder@nt.disnorge.no. Vi ønsker et engasjement fra våre medlemmer ute i fylket så det er bare å komme i gang med å samle opplysninger. HCU Midelfart blir med som en rød tråd på våre DIS-møter på Levanger framover i 2012. Resultatet skal samles til en slektsfil og sendes inn til DIS-Norge sentralt innen utgangen av 2012.

Med hilsen fra
Per Herstad (leder DIS-NT)
 

 

Slektsforskerdagen

Slektsforskerdagen går av stabelen den 29. oktober, og nærmer seg med stormskritt.

Årets tema er "Kilder".

DIS Nord-Trøndelag har arrangement følgende steder:

Namsos: Biblioteket kl. 11:00

Steinkjer: Biblioteket kl. 11:00

Levanger: Biblioteket kl. 11:00

Stjørdal: Dessverre ikke noe arrangement. Interesserte oppfordres til å besøke ett av de andre lokasjonene.

- webmaster -

 

Gravminner

Det går stadig fremover med registreringen av gravminner i Steinkjerområdet. I følge siste rapport fra Reidar Wennevik er Følling, Egge, Steinkjer, Solberg og Inderøy nå registrert, avfotografert og gjort søkbare.

Kvam, Stod, Malm, Follafoss, Fines, Sela, Blomset og Skei er fotografert og vil bli lagt inn i løpet av høsten.

Gravene ved Mære og Bodom kapell vil bli fotografert med det første.

Gravminner finner du ved å gå via hovedsiden til DIS-Norge, eller ved å trykke på Lenker i menyen til venstre på siden her.

Godt jobbet synes nå jeg!

- webmaster -

 

Felles sommertur DIS Sør- og Nord-Trøndelag

Invitasjon til sommertur

DIS-Sør-Trøndelag arrangerer årlig en sommertur for sine medlemmer. I år er det inngått et samarbeid med oss i Nord-Trøndelag om et felles turopplegg til Falstad og Levanger. Vi møtes på Falstad lørdag 18. juni til kaffe, smørbrød og omvisning. Deretter blir det byvandring i trehusbyen Levanger sammen med Per Anker Johansen - som avsluttes med en bedre 1000-årsmiddag på Backlund. 
Alt om program, påmelding og priser finner du i en PDF-fil som kan lastes ned her.

Vi ønsker alle velkomne og håper på fine opplevelser en sommerdag på Innherred.

Mvh
Per Herstad
leder DIS-NT
 

 

Sommertur sammen med DIS-ST

Hei!

Som nevnt av - webmaster - ved påsketider, blir det felles sommertur i samarbeid med DIS-ST lørdag den 18.juni til Falstad og Levanger. Opplegget omfatter omvisning på Falstad, guidet gatevandring i trehusbyen Levanger og en smak av jubileumsmiddag på Backlund. Egenandel på 400kr må påregnes. 

Nærmere orientering om turen og påmelding kommer om ganske kort tid på e-post og som innlegg på våre hjemmesider. Sett av den 18. til en Levangertur!!

Med hilsen fra
Per Herstad
leder DIS-NT
 

 

God Påske!

 DIS-NT ønsker alle sine medlemmer en GOD PÅSKE!

P.S.
Teaser: Det ligger an til en samling for DIS Sør- og Nord-Trøndelag lørdag 18. juni i Levanger, med bl.a. besøk på Falstadsenteret, og guidet tur blant trehusbebyggelsen i Levanger. 
Mer info følger når -webmaster- vet mer. Men sett av dagen om du vil delta.
 

- webmaster -

 

Syndiker innhold