DIS-Norge
 
  English Norsk  

 

Arkiv Digital har gratishelg

Lete slekt i Sverige? ArkivDigital har kampanjedager til helgen, og er gratis 18-19. mars.

 

Årsmøtet 2017

Årsmøtereferatet er nå publisert, sammen med ett par av Per Fossums bilder fra evenementet.

 

 

Gravminner i Nord-Trøndelag

SoD N-T's gravminnekoordinator, Einar Johannessen, kommer på førstkommende møte på de forskjellige lokasjonene, for å informere om status for gravminnebasen i nordfylket.

Namsos 28/3-2017
Stjørdal 5/4-2017
Steinkjer 6/4-2017

Møt opp!

 

Innkalling til årsmøte

 

                    Årsmøte 9. mars 2017

Til alle medlemmer av Slekt og Data Nord-Trøndelag:

Det innkalles herved til Årsmøte i Slekt og Data Nord-Trøndelag, som i år avholdes på Brusve Gård på Levanger torsdag den 9. mars kl.19:00.

Saksliste:

 1. Åpning. 
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 3. Konstitusjon. Valg av møteleder og referent. 
 4. Styrets beretning. 
 5. Regnskap. 
 6. Budsjett. 
 7. Innkomne forslag. 
 8. Formelt årsmøtevedtak på navneendring fra DIS til Slekt og Data.
 9. Valg i lokallaget. 
 10. Valg av utsendinger til Tillitsvalgtkonferansen i SoD. 
 11. Avslutning m/kaffe.

Her kan du hente ned saksliste og årsberetning i PDF-format.

 

Slektsforskerkafé på Levanger bibliotek

Slekt og Data Levanger og slektsnemda i Levanger Historielag arrangerer Slektsforskerkafé på Levanger Bibliotek lørdag 4. mars, 11:30 - 13:30.

Tema: Åke Jynge snakker om samiske slekter i regionen.

"Kaffe med nåkkå attåt". Alle er velkommen.

Mvh Birgitt Reistad
Slekt og Data Levanger
Slektsnemda, Levanger historielag

 

 

Årsmøtekunngjøring

Til alle medlemmer i Slekt og Data Nord-Trøndelag.

 • Årsmøtet avholdes i år som tidligere nevnt på Levanger torsdag den 9. mars.
 • Innmelding av saker til årsmøtet må skje til styret innen 12. februar.
 • Saksliste og nærmere informasjon om tid og sted kommer etter hvert.
 • Informasjon og Årsmelding vil også bli lagt ut på våre hjemmesider.

Med hilsen fra Per Herstad 
Leder i Slekt og Data-NT. 

 

Slektsforskerkafé på Levanger bibliotek

Slekt og Data Levanger og slektsnemda i Levanger Historielag arrangerer årets første Slektsforskerkafé på Levanger Bibliotek lørdag 28. januar, 11:30 - 13:30.

Tema: Nyttige og nye baser for slektsforskning.

"Kaffe med nåkkå attåt". Alle er velkommen.

Mvh Birgit Reistad
Slekt og Data Levanger
Slektsnemda, Levanger historielag

 

Syndiker innhold