DIS-Norge
 
  English Norsk  

Lenker

Essensielle:

Slektsprogrammer:

 • S&D's oversikt over mye brukte slektsprogram.
 • S&D's råd om valg av slektsprogram.
 • Legacy: Mye brukt slektsprogram. Standardversjonen er gratis, norsk språk og hjemmeside. (+FB) (+FB).
 • Family Tree Maker: Antakelig verdens mest brukte slektsprogram. Engelsk språk. (+FB).
 • Brother’s Keeper: Mye brukt slektsprogram. Shareware, norsk språk og hjemmeside. 
 • Embla: Norsk slektsprogram. En begrenset demo er gratis.
 • Din Slekt: Norsk gratis nettbasert slektsprogram. Data og tilganger kan deles med andre.
 • GeneaNet:  Fransk nettbasert slektsprogram med norsk språkdrakt. Data og tilganger kan deles med andre.
 • My Heritage: Amerikansk (tidl. Israelsk) nettbasert slektsprogram med norsk språkdrakt. Data og tilganger kan deles med andre.
 • Geni: Amerikansk nettbasert slektsprogram med norsk språk. Data og tilganger kan deles med andre.
 • Ang. nettbaserte slektsprogrammer: En bør være svært restriktiv hvem man gir lov til å endre i ens eget tre, ellers mister man fort kontrollen over egne data. Les her.

Kilder på nettet:

 • Gravminner: S&D's store landsdekkende base over gravsteder. Dugnadsbasert.
 • Genress:  Genealogiske ressurser. S&D's omfattende lenkesamling.
 • Slektskilder: Mengder av avfotograferte slektshistoriske kilder, tellinger og manntall fra hele landet, som ikke finnes på Digitalarkivet. Dugnadsbasert.
 • RHD: Registreringssentral for historiske data. Folketellinger, matrikler etc.

Verktøy:

 • Trinitatis: Juliansk og Gregoriansk kalender over kirkelige høytider i Norge.
 • Latin: Enkel ordliste - latinske datoer, ord og uttrykk fra kirkebøker.

Diskusjonsfora:

Diverse nyttig:  

 • Bygdebøker i Norge:  Landets beste oversikt over bygdebøker og slektsbøker. Bruk menyen øverst på siden.
 • Digitaliserete bygdebøker: NSF's oversikt over digitaliserte bydebøker.
 • Kirker i Trøndelag: NRK Trøndelags store billedbase over trønderske kirkebygg og -steder. Dugnadsbasert.
 • Kirkenorge: Kartbasert oversikt over norske kirker, med bilder og info om hver av dem.
 • Birthday.no: Beste sted for søk etter nålevende, etter at skattelistene ble fjernet.
 • Telefonkatalogen:  Nyttig for å finne nålevende slekt.
 • Gårdskart:  Nettjeneste som viser eiendomsgrenser på gårder. Baserer seg på gnr/bnr.
 • Kart 1801:  Kart over amt og prestegjeld i FT1801.
 • Norway's parishes:  Kartbasert oversikt over sogn og prestegjeld. Meget anvendelig.
 • Norske navn:  Navneleksikon over norske navn.
 • Måleenheter:  Gamle norske måleenheter. 

Utenlandske sider:

Private trønderske slektsbaser:

 • Innherred: Roar Dalens base. Mye Frosta, Ekne og Ytterøy.
 • Inntrønderslekter: Reidar Strømsøes base. Dekker (i alle fall søndre del av) Innherred.
 • Langåsan: Arne Langås’ base. Mye Frosta og Åsen.
 • Leksvikslekter:  Torstein Lerstads base (MH). Dekker Leksvik.
 • Steinkjerbasen: Georg Sørhøys base. Dekker Stod, Kvam og Egge.
 • Snåsaslekter: Olav Karlsens base. Dekker Snåsa.
 • Hemneslekt: Database som dekker Hemne, Snillfjord, Heim og Vinje.
 • Hoelslekt: Ola Hoels base. Dekker Oppdal.
 • Stadsbygd slekt: Dennis Haarsagers base. Dekker Rissa og Stadsbygd.
 • Stavne: Arnt Stavnes base. Dekker Rennebu, Meldal og Oppdal.

Billedbaser i Nord-Trøndelag:

S&D N-T medlemmers hjemmesider:

Roar Dalen, Jørund Eidsaunet, Knut Ellefsen, Even Emil Nilsen Haugereid, Grethe Hegge, Arne Heggeseth, Morten Haabeth, Olav Karlsen, Arne Langås, Knut Arne Selli, Magne Varslot

Lokalhistorie:

Norsk lokalhistorisk institutt (+FB), Lokalhistoriewiki (+FB), Nord-Trøndelag Historielag, Bangsund/Klinga Historielag (kun FB), Beitstaden Historielag (kun FB), Botnan og omegn Historielag (kun FB)Egge Historielag (+FB), Flatanger Historielag (kun FB)Foreningen Gamle Steinkjer, Forr Historielag (+FB), Fosen Historielag (+FB), Frosta Historielag (+FB), Grong Historielag (+FB), Inderøy Museum- og Historielag (+FB)Kvam Historielag (+FB), Leka Historie (kun FB), Leksvik Historie- og Museumslag (kun FB), Levanger Historielag (+FB), Lånke HistorielagMeråker Historielag (+FB), Mosvik historielag (+FB), Namdal Historielag, Namsos Bys Historielag (+FB), Namsskogan Historielag (kun FB), Nærøy HistorielagOgndal Historielag (+FB), Otterøy Historielag (+FB)Overhalla Historielag (+FB), Skatval Historielag, Snåsa Historielag (+FB), Sparbu Historielag (+FB), Stjørdal Historielag, Verdal Historielag, Vikna Historielag (+FB), Ytterøy Historienemd, Åsen Museum og Historielag (+FB)