DIS-Norge
 
  English Norsk  

Innkalling til årsmøte

 

                    Årsmøte 9. mars 2017

Til alle medlemmer av Slekt og Data Nord-Trøndelag:

Det innkalles herved til Årsmøte i Slekt og Data Nord-Trøndelag, som i år avholdes på Brusve Gård på Levanger torsdag den 9. mars kl.19:00.

Saksliste:

 1. Åpning. 
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 3. Konstitusjon. Valg av møteleder og referent. 
 4. Styrets beretning. 
 5. Regnskap. 
 6. Budsjett. 
 7. Innkomne forslag. 
 8. Formelt årsmøtevedtak på navneendring fra DIS til Slekt og Data.
 9. Valg i lokallaget. 
 10. Valg av utsendinger til Tillitsvalgtkonferansen i SoD. 
 11. Avslutning m/kaffe.

Her kan du hente ned saksliste og årsberetning i PDF-format.

Vel møtt!!

Med hilsen
Per Herstad
Leder SoD N-T