DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte i DIS Nord-Trøndelag

   Årsmøte 8. mars 2016

Til alle medlemmer i DIS-Nord-Trøndelag.
Det innkalles herved til Årsmøte i DIS-Nord-Trøndelag som i år avholdes på Steinkjer bibliotek tirsdag den 8. mars kl.18:30.
Innmelding av saker til årsmøtet må skje til styret innen 10. februar.

Oppdatert 14/3-2016 med årsmøtereferat.

Oppdatert 24/2-2016 med årsberetning og saksliste:

  1. Åpning. 
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  3. Konstitusjon. Valg av møteleder og referent. 
  4. Styrets beretning. 
  5. Regnskap. 
  6. Budsjett. 
  7. Innkomne forslag. 
  8. Valg i lokallaget. 
  9. Valg av utsendinger til Landsmøtet i DIS-Norge. 
  10. Avslutning m/kaffe.

Vel møtt!!

Med hilsen fra
Per Herstad
Leder DIS-NT