DIS-Norge
 
  English Norsk  

 

Digitalarkivet fornyes

Siden 2010 har forsiden på Digitalarkivet ligget i en publiseringsløsning som deles med Arkivverkets nettsider på www.arkivverket.no. Nå skal Arkivverket få nye nettsider. Les mer i Digitalarkivets blogg.

 

 

 

 

Arkiv Digital har gratishelg

Lete slekt i Sverige? ArkivDigital har kampanjedager til helgen, og er gratis 18-19. mars.

 

Årsmøtet 2017

Årsmøtereferatet er nå publisert, sammen med ett par av Per Fossums bilder fra evenementet.

 

 

Gravminner i Nord-Trøndelag

SoD N-T's gravminnekoordinator, Einar Johannessen, kommer på førstkommende møte på de forskjellige lokasjonene, for å informere om status for gravminnebasen i nordfylket.

Namsos 28/3-2017
Stjørdal 5/4-2017
Steinkjer 6/4-2017

Møt opp!

 

Innkalling til årsmøte

 

                    Årsmøte 9. mars 2017

Til alle medlemmer av Slekt og Data Nord-Trøndelag:

Det innkalles herved til Årsmøte i Slekt og Data Nord-Trøndelag, som i år avholdes på Brusve Gård på Levanger torsdag den 9. mars kl.19:00.

Saksliste:

 1. Åpning. 
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 3. Konstitusjon. Valg av møteleder og referent. 
 4. Styrets beretning. 
 5. Regnskap. 
 6. Budsjett. 
 7. Innkomne forslag. 
 8. Formelt årsmøtevedtak på navneendring fra DIS til Slekt og Data.
 9. Valg i lokallaget. 
 10. Valg av utsendinger til Tillitsvalgtkonferansen i SoD. 
 11. Avslutning m/kaffe.

Her kan du hente ned saksliste og årsberetning i PDF-format.

 

Syndiker innhold